شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
تقدیرنامه ها

 آسفالت پارس دماوند به عنوان هلدینگ برتر ایران در اولین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران / ۱۳۹۳

   


 منتخب هشتمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان / ۱۳۹۳


انتخاب مدیرعامل شرکت آسفالت پارس دماوند به عنوان تولید کننده و مدیر نمونه جوان در نهمین جشنواره مدیران و تولید کنندگان جوان/  ۱۳۹۴


برای سه سال متوالی منتخب عنوان واحد برتر صنعتی و معدنی استان تهران ۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶

  

  


منتخب بعنوان شرکت برتر در صنعت راهسازی، گروه مصالح در سومین جشنواره ملی برترین شرکتهای ایران (Topex) /1394

   


منتخب اجلاس مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار/ ۱۳۹۴


انتخاب برند آسفالت پارس دماوند بعنوان نشان تجاری موفق و فعال در استان تهران توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در هفته پژوهش و فناوری/ ۱۳۹۵


تنها واحد صنعتی و معدنی منتخب دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران / ۱۳۹۵

 


برای دومین سال پیاپی بعنوان حامی حقوق مصرف کننده در استان تهران / ۱۳۹۶

 


برای چهارمین بار منتخب دریافت تندیس و لوح یادبود گرامیداشت روز صنعت و معدن سال ۱۳۹۶ به عنوان واحد معدنی برتر (بخش معادن روباز)/۱۳۹۷

 


منتخب اولین دوره ارزیابی عملکرد سیستم بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران /۱۳۹۷


برای سومین سال پیاپی منتخب دریافت تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران /۱۳۹۷


برای پنجمین سال متوالی منتخب دریافت تندیس و لوح یادبود گرامیداشت روز صنعت و معدن سال ۱۳۹۷ به عنوان واحد معدنی برتر /۱۳۹۸