شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
تجهیزات و ماشین‌آلات