شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
شرکت خاک و پی راساسنگ

شرکت خاک و پی راساسنگ

مدیریت : فرامرز ضابطی طرقی

رشته فعالیت : راه – ابنیه

نشانی کامل پستی:

دفتر مرکزی: دماوند، گیلاوند، بلوار شهید بهشتی، بعد از میدان جهاد.

شماره تلفن

۷۶۳۴۳۴۱۶