شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
شرکت معدنی سنگ کاوان دماوند

شرکت معدنی سنگ کاوان دماوند

مدیریت : فرامرز ضابطی طرقی

رشته فعالیت : استخراج معدن

نشانی کامل پستی:

دفتر مرکزی: دماوند، گیلاوند، بلوار شهید بهشتی، بعد از میدان جهاد، ساختمان هلالی شکل.

شماره تلفن

۷۶۳۴۲۰۱۲