شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
برای سومین سال پیاپی منتخب همایش حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استان تهران

 

شرکت آسفالت پارس دماوند منتخب دو دوره همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران طی سالهای ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ بوده که بواسطه اهتمام این مجموعه نسبت به اصول مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کنندگان و همچنین ارتقاء استانداردهای خویش در این زمینه برای سومین سال متوالی واجد شرایط دریافت گواهینامه و تندیس این مراسم گردیده است.

بخشی از مصاحبه مدیرعامل شرکت با روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

فرامرز ضابطی طرقی: در سال ۹۷ این شرکت و دیگر تولید کنندگان با بحرانهایی از قبیل نوسانات قیمت و نبود ثبات در بازار روبرو بودند، بطوریکه یک واحد تولیدی نمی توانست نسبت به تدوین چشم انداز حتی برای یک سال آینده خود اقدام کند. اما با وجود تمام این معضلات تولیدکنندگان توانستند همچنان روی پای خود بایستند و نگذارند شرایط تعیین کننده شکل این معادلات باشند بلکه با مدیریت درست راه برون رفت ازین وضعیت را بیابند.  معادن همیشه سر منشاء اشتغال، خود کفایی و پویایی برای جوامع بوده و هستند و با رونق اجتماعی همراه بوده اند و لذا توسعه معادن در هر سطحی تاثیر مستقیم در توانمندی آن اجتماع دارد.

با توجه به اینکه معادن بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشورها را تشکیل میدهند و همچنین جایگاه ویژه بخش صنعت و معدن در چشم انداز کشور بخوبی مبین این مسئله است که باید به امر تولید در تمامی ابعاد آن به عنوان مقوله ای کاملا” علمی و کارشناسانه بنگریم و تا حد ممکن از نگاه کاسب کارانه بپرهیزیم. اکنون زمان آن فرا رسیده تا بیش از پیش با حمایت همه جانبه از تولید کنندگان از موانع پیش رو عبور کرد و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.

وی افزود: حمایت از تولید کنندگان در بخش معدن و توجه به توسعه معادن زمینه ساز توسعه دیگر صنایع از جمله راهسازی و صنعت ساختمان می باشد. استخراج و فرآوری مواد معدنی به عنوان یکی از زیرساختهای اقتصاد نیاز به جذب سرمایه دارد که در اینصورت میتواند با حداکثر پتانسیل خود ظاهر شود و موجب شکوفایی اقتصادی گردد. امروزه استخراج و فرآوری مواد معدنی نیازمند مطالعات کارشناسی شده میباشد تا بواسطه آن توسعه پایدار در همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد و بکارگیری تکنولوژی و فناوریهای نوین میتواند در این زمینه تولید را متحول نماید. در این بین نکته ای که حائز اهمیت است و نباید فراموش گردد استفاده از مطالعات و دستاوردهای سایر کشورهای دنیا و بکارگیری آنها در جهت کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و عدم تخریب محیط زیست است.  انتظار میرود با پشتیبانی و حمایت سازمان های متولی امر و ایجاد بستر های مناسب جهت توانمند شدن و بروز شدن صنعت و معدن بنگاه های تولیدی بتوانند جایگاه واقعی خویش را بیایند.

منتشر شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸